O SPLETNI STRANI

Spletna stran Živali v naših gozdovih  je produkt projektnega dela pri predmetu Informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Mentorja projektnega dela sta dr. Jože Rugelj in asist. mag. Alenka Žerovnik.

Damjana Luzar in Katja Zupančič, študentki magistrskega študija razrednega pouka na PeF UL in obenem zaposleni pedagoginji v Živalskem vrtu Ljubljana, sva izpeljali idejo o spletnem portalu, ki bi bil namenjen interaktivnemu učenju in poučevanju naravoslovnih vsebin, predvsem povezanih z domačim habitatom, namenjen tako učencem kot učiteljem razredne stopnje osnovnih šol v Sloveniji.

Na spletni strani lahko uporabnik najde različna gradiva o živalih v slovenskih gozdovih, namenjena tako učencem kot učiteljem, različne igre za ponavljanje in poglabljanje znanja, namenjene učencem ter dodatna gradiva za učitelje, s katerimi lahko popestrijo pouk naravoslovja ali naravoslovne dneve, povezane z omenjenimi vsebinami.